Hanoinet - Theo thống kê của Bộ, trường có tỷ lệ đến làm thủ tục dự thi cao nhất là Học viện Cảnh sát nhân dân (92,39%). Kế đến là Học viện An ninh nhân dân với 91,67%.