Dưới bàn tay của các học sinh người Hàn Quốc, nhân vật trong Sách giáo khoa bỗng dưng được thay đổi giới tính, trang phục và mang những vai trò khác nhau.

Hoc tro ranh roi, hinh SGK duoc che thanh 'trai xinh gai dep' - Anh 1

Hoc tro ranh roi, hinh SGK duoc che thanh 'trai xinh gai dep' - Anh 2

Hoc tro ranh roi, hinh SGK duoc che thanh 'trai xinh gai dep' - Anh 3

Hoc tro ranh roi, hinh SGK duoc che thanh 'trai xinh gai dep' - Anh 4

Hoc tro ranh roi, hinh SGK duoc che thanh 'trai xinh gai dep' - Anh 5

Hoc tro ranh roi, hinh SGK duoc che thanh 'trai xinh gai dep' - Anh 6

Hoc tro ranh roi, hinh SGK duoc che thanh 'trai xinh gai dep' - Anh 7

Hoc tro ranh roi, hinh SGK duoc che thanh 'trai xinh gai dep' - Anh 8

Hoc tro ranh roi, hinh SGK duoc che thanh 'trai xinh gai dep' - Anh 9

Hoc tro ranh roi, hinh SGK duoc che thanh 'trai xinh gai dep' - Anh 10

Xem tiếp

Ốc Sên