(Chinhphu.vn) - Sinh viên Hoàng Thanh Trang (Nghệ An; email: httyc0915@...) là sinh viên trường Đại học Y Dược Huế, chuyên ngành bác sĩ đa khoa, có học các môn lao, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y. Vậy, sinh viên Trang có thuộc đối tượng được miễn học phí không?

Con bệnh binh được miễn học phí Cha mẹ thường trú ở vùng ĐBKK, con có được... Chuyển từ cao đẳng sang trung cấp, có được miễn...

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ thì đối tượng được miễn học phí là: Học sinh, sinh viên, học viên các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp Y và Giải phẫu bệnh.

Đối chiếu với quy định trên thì sinh viên Hoàng Thanh Trang chỉ học các môn Lao, Tâm thần, Giải phẫu bệnh, Pháp y nên không thuộc đối tượng được miễn học phí.

Chinhphu.vn

Từ khóa: miễn học phí , 74/2013/NĐ-CP