Chiều 5.12, lãnh đạo huyện Ea Súp cho biết: Trong khi vết nứt dài 300m (từ lý trình 900m - 1.200m) xuất hiện trong tháng 8.2007 chưa xác định được nguyên nhân, thì cuối tháng 11 đến nay, trên thân đập chính của hồ chứa này lại xuất hiện thêm 6 vết nứt dọc thân đập.