(ATPvietnam.com) -Sở GDCK TPHMC thông báo ngày 18/10/2010 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của CTCP Tập đoàn Hoàng Long (mã chứng khoán: HLG) để trả cổ tức và chia thưởng cổ phiếu.

Theo đó ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14/10/2010. HLG trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 với tỷ lệ 12%/mệnh giá, thời gian thanh toán là vào 19/11/2010. Đồng thời qua danh sách cổ đông sẽ thực hiện chia thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 2:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được 1 quyền nhận thưởng và cứ 2 quyền được nhận 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu dự kiến phát hành để thưởng là 14.715.355 cổ phiếu. Hoài Nam