Chợ Tết quê dần mai một. Có thể ngày nào đó nó sẽ chỉ còn trong ký ức.