24H.COM.VN - Bán khống là một hình thức đầu tư cơ bản trong các thị trường tài chính phát triển. Tại TTCK Việt Nam, bán khống vẫn chưa áp dụng thực tế. Trong khi đó, đại đa số NĐT cá nhân vẫn chưa hiểu rõ về phương thức hoạt động cũng như các rủi ro có thể gặp phải của bán khống, dẫn đến hiểu sai về tác động của bán khống đến thị trường.