(HNM) - Đó là chủ đề của cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho trẻ em ở độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi do Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. “Ý tưởng trẻ thơ” là cuộc thi thiết kế và thực hiện mô hình theo trí tưởng tượng tự do của các em.