Lực lượng chức năng đã liệt hạt nhựa nở vào danh sách hàng hóa cấm buôn bán trên thị trường.