Hôm nay, Hanwha Life Việt Nam đã chính thức giới thiệu ra thị trường Gói giải pháp bảo vệ ung thư với nhiều quyền lợi bảo vệ toàn diện cho tất cả các trường hợp khách hàng bệnh ung thư ở các giai đoạn khác nhau.

Hanwha Life Việt Nam là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên có sản phẩm tập trung vào bệnh ung thư, đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam.

Hanwha Life Viet Nam ra mat goi giai phap bao ve ung thu - Anh 1

Những điểm nổi bật của gói sản phẩm này là bảo vệ tất cả các trường hợp bệnh ung thư ở các giai đoạn ung thư khác nhau và ngay từ ban đầu, với quyền lợi bảo vệ ung thư có thể lên đến 150% số tiền bảo hiểm.

Nếu khách hàng tham gia thêm sản phẩm bảo hiểm bổ sung “Bảo hiểm thanh toán chi phí điều trị thực tế do ung thư” trong gói này, sẽ được chi trả toàn bộ chi phí chữa trị thực tế lên đến 100% số tiền bảo hiểm. Gói giải pháp này còn hỗ trợ chi phí điều trị nâng cao, tầm soát hàng năm lên đến 100% số tiền bảo hiểm; hỗ trợ viện phí do ung thư lên đến 3 triệu đồng/ ngày nằm viện và lên đến 1,095 tỷ/ người được bảo hiểm.

Với Gói giải pháp bảo vệ ung thư này, khách hàng hoàn toàn chủ động trong chọn lựa kết hợp một hoặc một số hoặc tất cả các sản phẩm bảo hiểm bổ sung này khi mua kèm vơísản phẩm chính nhằm đáp ứng các nhu cầu về bảo vệ và tài chính của mình.

PV