(VOV) - Như Đài TNVN đã đưa tin, ngày 26/6, tại Quảng Trị, Bộ Ngoại Giao và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức Diễn đàn Hợp tác Hành lang Kinh tế Đông- Tây. Hai vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm đó là phát triển hạ tầng giao thông và cải cách thủ tục hành chính.

Những năm qua, được sự giúp đỡ của Ngân Hàng Châu Á, Chính phủ Nhật Bản, Chính phủ 4 nước trong Hành lang Kinh tế Đông Tây là Myanma, Lào, Thái Lan và Việt Nam đã đầu tư xây dựng, hoàn thiện nhiều công trình hạ tầng giao thông như : Dự án nâng cấp cảng Tiên Sa Đà Nẵng, Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, nâng cấp quốc lộ 9, xây dựng cầu Hữu Nghị bắc qua sông Mê Kông và nhiều công trình khác. Hành lang kinh tế Đông tây đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế các nước trong tiểu vùng sông Mê Kông. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng giao thông vẫn còn thiếu đồng bộ, chắp vá. Ông Tsuno, Trưởng Đại diện Cơ quan hợp tác Quốc Tế Việt Nam tại Nhật Bản cho biết: Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước để hoàn thiện hệ thống giao thông. Tiếp tục đưa cán bộ sang tập huấn tại Nhật Bản và sang các nước tiến tiến khác . Hàng năm JICA đã mời cán bộ từ Cam Pu Chia, Lào Myanma, Việt Nam sang Nhật để trao đổi quan điểm chia sẽ kinh nghiệm. Nghiên cứu tổng thể vè hệ thống vận tải hàng hóa đa mô hình; Xây dựng trạm dừng nghỉ dọc đường. Thời gian qua, các nước trên Hành lang Kinh tế Đông Tây cũng đã tích cực hợp tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi qua biên giới...Tuy nhiên, thủ tục hành chính vẫn còn ruờm rà; Tờ khai phương tiện qua cửa khẩu chưa thống nhất. Cụ thể như tại của khẩu Thái Lan chỉ có 6 thông tin cần thiết nhưng tại cửa khẩu Việt Nam – Lào, tờ khai có đến 45 thông tin. Vì vậy, trong thời gian tới cần phải cải cách hơn nữa, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, giảm chi chí cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế trên Hành lang Kinh tế Đông Tây. Ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Thường Trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho biết: Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh khâu cải cách thủ tục hành chính. Chính phủ Việt Nam và các nước trong vùng tiếp tục phối hợp tác, làm sao cải thiện môi trường đầu tư, thủ tục hanh chính để giảm cho phí cho doanh nghiệp để giảm chi phí đàu tư cho hạ tầng cơ sở . Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực ......./. Đình Thiệu