Cục Quản lý Chất lượng Thủy sản Hàn Quốc vừa thông báo kiểm tra Nitrofurans đối với các lô hàng tôm đông lạnh NK từ Việt Nam.

Han Quoc kiem tra Nitrofurans trong tom dong lanh Viet Nam - Anh 1

Sở dĩ cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc ra quyết định trên là do phát hiện AOZ trong một số sản phẩm tôm đông lạnh Việt Nam đang lưu hàng trên thị trường nước này.

Theo đó, bắt đầu từ 5/9 đến 31/12/2016 (tính theo ngày lô hàng NK), Hàn Quốc sẽ kiểm tra 10% lô hàng tôm đông lạnh NK từ Việt Nam. Riêng các công ty đã bị phát hiện vi phạm, sẽ bị kiểm tra từng lô hàng. Chỉ tiêu kiểm tra: Nitrofurans (AOZ/AMOZ/AHD/SEM/nitrovin); mức giới hạn: không cho phép.