Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Theo quy định, trường mầm non đạt chuẩn quốc gia được công nhận mức độ 1 và mức độ 2.

Trong đó, mức độ 1 đòi hỏi chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ bảo đảm: 100% các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tổ chức cho trẻ ăn bán trú, an toàn về thể chất và tinh thần, không xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong trường mầm non, khám sức khỏe định kỳ theo quy định; tỷ lệ chuyên cần của trẻ: đạt 90% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 85% trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi khác; 100% trẻ 5 tuổi được theo dõi đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi và 100% trẻ dưới năm tuổi được học hai buổi/ngày... Đối với mức độ 2, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ phải đạt như mức độ 1 trở lên và có tỷ lệ chuyên cần của trẻ: đạt 95% trở lên đối với trẻ năm tuổi, 90% trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi khác; 100% trẻ được ăn bán trú tại trường; có ít nhất 95% trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao theo tuổi...

PV