UBND TP Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 169/BC-UBND về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2016 trên địa bàn thành phố.

Ha Noi: Uoc tinh tiet kiem hon 33 ty dong nho don gian hoa nhieu thu tuc hanh chinh - Anh 1

Ảnh minh họa

Theo đó, trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2016, UBND thành phố thông qua phương án đơn giản hóa TTHC. Lĩnh vực Công thương, đề xuất phương án đơn giản hóa 21 TTHC, chiếm tỷ lệ 53,8% tổng số TTHC được rà soát, ước tính sẽ tiết kiệm được hơn 441 triệu đồng chi phí tuân thủ TTHC.

Lĩnh vực Văn hóa và Thể thao, đề xuất phương án đơn giản hóa 22 TTHC, chiếm tỷ lệ 32% trên tổng số TTHC được rà soát. Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, đề xuất phương án đơn giản hóa 13 TTHC, chiếm tỷ lệ 20% tổng số TTHC được rà soát, ước tính sẽ tiết kiệm được trên 2 tỷ đồng.

Lĩnh vực du lịch, đề xuất phương án đơn giản hóa 13 TTHC, chiếm tỷ lệ 52% tổng số TTHC được rà soát, với tổng chi phí tiết kiệm gần 1,7 tỷ đồng. Lĩnh vực Giao thông Vận tải, kết quả rà soát đã có 3 TTHC được bãi bỏ; có 6 TTHC có phương án đơn giản hóa, giảm thời gian và 1 TTHC sử dụng dịch vụ công mức độ 3, đạt tỷ lệ 10,1% TTHC được rà soát, với tổng chi phí tiết kiệm khoảng gần 1,6 tỷ đồng.

Lĩnh vực Xây dựng, đã đơn giản hóa 13 TTHC cấp sở và 11 TTHC cấp huyện sau khi thực hiện rà soát, đánh giá chiếm tỷ lệ 48% tổng số TTHC được rà soát, ước tính sẽ tiết kiệm được gần 1,5 tỷ đồng. Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, đã đơn giản hóa 23 TTHC sau khi thực hiện rà soát, đánh giá chiếm tỷ lệ trên 58% tổng số TTHC được rà soát, ước tính tiết kiệm trên 4 tỷ đồng.

Lĩnh vực đầu tư nước ngoài, kết quả rà soát, đánh giá, đơn giản hóa 6 thủ tục. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, đã đơn giản hóa 61 TTHC sau khi thực hiện rà soát, đánh giá chiếm tỷ lệ trên 67% tổng số TTHC được rà soát, ước tính sẽ tiết kiệm được trên 22 tỷ đồng.

Việc rà soát, đánh giá TTHC trọng tâm năm 2016 theo kế hoạch của UBND thành phố được chỉ đạo sát sao, triển khai quyết liệt, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo quy định.

Nội dung các phương án, sáng kiến đơn giản hóa tập trung vào những nội dung: Kiến nghị bãi bỏ, cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết, rút ngắn các bước trong quy trình thực hiện, bãi bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, loại bỏ những thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện bất hợp lý gây phiền hà, tốn kém, mất nhiều thời gian thực hiện của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC.

UBND thành phố Hà Nội đã thực hiện rà soát đối với 475 TTHC theo Quyết định số 7166/QĐ-UBND ngày 28/12/2015, bảo đảm chỉ tiêu cắt giảm chi phí tuân thủ. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ rà soát đã tiến hành rà soát nghiêm túc, đúng tiến độ kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả rà soát.

Ha Noi: Uoc tinh tiet kiem hon 33 ty dong nho don gian hoa nhieu thu tuc hanh chinh - Anh 2

Chuẩn hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính

(HNM) - 11 quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính (TTHC) và 1 quyết định công bố TTHC đặc thù, TTHC liên thông được ban hành; 26 TTHC đã được đơn giản hóa.

B.H