Ngày 10-10, trên các tuyến đường Trần Duy Hưng, Hoàng Quốc Việt... việc cắt cỏ, tỉa cây đã được thực hiện trở lại sau 3 tháng tạm dừng. Thành phố sẽ tiếp tục duy tu, duy trì cây xanh làm đẹp thành phố; trồng mới cây xanh, thiết kế dải phân cách giữa với các tầng cây xanh và hoa. Việc cắt tỉa cũng được yêu cầu phải cơ giới hóa thay cho thủ công như hiện nay.

Ha Noi tiep tuc cat co, tia cay tai nhieu tuyen pho - Anh 1

Trước đó, báo cáo với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đã họp 6 lần với các bên liên quan rà soát lại định mức, chi phí cắt cỏ, tỉa cây trên các tuyến phố.

Theo thống kê, chi phí duy tu, duy trì cây xanh của thành phố năm 2011 là 215 tỷ đồng, đến năm 2016 dự toán lên đến 886 tỷ đồng. Thành phố đã yêu cầu các đơn vị tính lại đơn giá, kết quả, kinh phí cắt cỏ, tỉa cây đã giảm từ 886 tỷ đồng còn 178 tỷ đồng, tiết kiệm 708 tỷ đồng. Hoạt động cắt cỏ, tỉa cây trên địa bàn Hà Nội đã được tạm dừng khi thành phố nhận thấy khoản chi cho việc này rất lớn và lãng phí.

Khánh Ly