Trẻ em từ một đến năm tuổi ở Hà Nội đi tiêm phòng viêm não Nhật Bản vào ngày 20/3 tới sẽ được miễn phí hoàn toàn.