Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn TP Hà Nội.

Ha Noi: Thu tuong dong y chuyen 18,2ha dat trong lua sang phi nong nghiep - Anh 1

Ảnh minh họa

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND TP chuyển mục đích sử dụng 18,2ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015.