Sau bước đầu thành công trong việc sử dụng chế phẩm Redoxy-3C theo công nghệ của CHLB Đức, UBND TP tiếp tục chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội xử lý tình trạng ô nhiễm tại một số hồ trên trên địa bàn Thủ đô.