Ngày 19/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 242/TB-VP truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng tại buổi làm việc với các sở, ngành chức năng về triển khai dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân các xã Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ trong vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500-1.000m từ khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

Ha Noi: Day nhanh tien do du an cap nuoc sach tai Nam Son - Anh 1

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ghi nhận cố gắng của các sở, ban, ngành, UBND huyện Sóc Sơn, Cty CP Nước sạch số 2 Hà Nội và các đơn vị liên quan đã tích cực triển khai dự án trên. Tuy nhiên, so với yêu cầu của TP, tiến độ dự án còn chậm.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh, đây là dự án quan trọng, cấp bách, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, Cty CP Nước sạch số 2 Hà Nội, thời gian tới, cần tập trung triển khai các nhiệm vụ sau. Cty CP Nước sạch số 2 Hà Nội tổ chức khoan thăm dò 2 vị trí còn lại theo kế hoạch. Trên cơ sở góp ý của các sở, ban, ngành, liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, hoàn thiện đề xuất dự án, trình UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư. Phối hợp với chính quyền địa phương, xác định các vị trí giếng khoan và trạm nước trước ngày 30/10/2016.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội khẩn trương tổng hợp các ý kiến của các sở, ban, ngành chức năng; trình UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trước ngày 25/10/2016. Giao Sở Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư về kỹ thuật, công nghệ và thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chủ đầu tư các thủ tục, công việc liên quan đến đất đai, cấp phép khai thác nguồn nước ngầm, trám lấp các giếng khoan khi ngừng thi công; Sở Tài chính hỗ trợ, hướng dẫn chủ đầu tư về phương án, cơ chế tài chính của dự án.

UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo các xã Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ vận động, tuyên truyền để Nhân dân trong khu vực hiểu , đồng thuận , tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai dự án; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện các công việc liên quan của dự án, đặc biệt là công tác GPMB.

Đối với những kiến nghị của 77 hộ dân của xã Bắc Sơn về hiện tượng mất nước, cạn nước tại các giếng nước hộ gia đình trong quá trình bơm nước từ trạm hiện có và bơm giếng khoan khảo sát, giao Sở Xây dựng và Cty CP Nước sạch số 2 Hà Nội có phương án cấp nước kịp thời cho nhân dân. Giao Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung triển khai dự án trên, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố cuối tháng 11/2016.

PV