Nếu sở hữu 1 website tiếng Anh, từ nay bạn có thể bổ sung vào thu nhập từ quảng cáo của mình một nguồn thu mới với việc nhúng các video YouTube vào website đó.