(HNM) - Từ ngày 20-2, Vịnh Hạ Long đã vươn lên vị trí thứ nhất trong số gần 200 thắng cảnh được đưa vào danh sách bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới trên trang web www.new7wonders.com của tổ chức New Open World.