Dù cuối tháng 11, đám cưới chị Hương mới được tổ chức, nhưng hai tuần nay gia đình chị phải chạy đôn đáo khắp nơi để tìm nơi đặt tiệc cưới vì các khách sạn lớn đều từ chối vì hết chỗ hoặc không nhận tiệc cưới phục vụ hội nghị cấp cao APEC.