Thầy giám thị THCS Nguyễn Hiền (quận 7, TP.HCM) dùng tay đánh mạnh vào đầu và mặt một nam sinh trước mặt bạn học của em.

Bùi Thư - Ngân Giang