Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 169/QĐ-TTg, ban hành Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không hiệu quả.