11h ngày 19/2, ông Nguyễn Xuân Trình (53 tuổi, trú tại Thanh Liêm, Hà Nam) Giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn về Tiên Dương, Đông Anh Hà Nội mua máy xúc.