Sau khi Báo NB&CL đăng bài “Những khuất tất cần được làm sáng rõ” số 35 ra ngày 27/08 - 02/09/2010 phản ánh về những việc làm thiếu minh bạch trong thực hiện Dự án năng lượng nông thôn II. Ngày 10/9, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Công thương chủ trì thành lập đoàn công tác tiến hành kiểm tra những vấn đề báo đã nêu.

giám đốc Sở Công thương Nghệ An Phan Thanh Tịnh làm việc với phóng viên báo Nhà báo & Công luận Ngày 15/09, Sở Công thương đã thành lập đoàn kiểm tra. Tiếp đó, ngày 25/09, Sở Công thương có CV số 935 giải trình gửi Báo NB&CL, để rộng đường dư luận, NB&CL đăng nguyên văn giải trình… Dự án năng lương nông thôn II (RE II) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại quyết định số 2676 ngày 25/07/2006 và QĐ 1478 ngày 27/04/2007 với tổng vốn 196 tỷ (trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) 174 tỷ; vốn đối ứng của tỉnh là 22 tỷ); phần dự án RE II gốc Nghệ An và Yên Bái được Ban chỉ đạo Bộ Công thương ưu tiên thuê Cty tư vấn SMEC (Ôxtraylia) lập dự án tiền khả thi (tỉnh Nghệ An không phải trả tiền). Nhưng vì Cty tư vấn nước ngoài chậm chễ nên đến tháng 04/2006 BQLDA mới có hồ sơ (chậm 2 năm). Tuy vậy, quá trình tiếp theo được tiến hành khẩn trương và đến tháng 06/2007 tỉnh đã phê duyệt toàn bộ thiết kế dự toán. Công tác đấu thầu tiến hành từ cuối 2007 dầu 2008; công tác thi công tiến hành khẩn trương và đến quý II/2010 tất cả các gói thầu đã bàn giao và đưa vào sử dụng. Kế hoạch đấu thầu được tỉnh phê duyệt sau khi WB thông qua (không có thư phản đối); 36 gói thầu san lấp: Được đấu thầu rộng rãi trong nước, thông báo 3 kỳ liên tiếp trên Báo Lao động, Báo đấu thầu; 4 gói thầu mua sắm: Đấu thầu rộng rãi quốc tế, thông báo 3 kỳ liên tiếp trên Báo đấu thầu, Vietnam News. Phát hành hồ sơ dự thầu, đóng thầu, xét thầu đều được thực hiện đúng quy trình. Từ kết quả của tổ tư vấn đấu thầu, Ban quản lý trình Sở KHĐT thẩm định, báo cáo tỉnh để phê duyệt, sau khi tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu – Ban quản lý thông báo rộng rãi cho các nhà thầu tham gia và tiến hành ký hợp đồng với các đơn vị trúng thầu. Có thể nói, không có khuất tất trong công tác đấu thầu, không có biểu hiện tiêu cực, không có chỉ định thầu các gói thầu xây lắp và mua sắm vật tư… Trong hợp đồng giữa nhà thầu và Ban quản lý dự án đã ký ghi rõ trách nhiệm và các điều khoản nhà thầu phải thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng (kể cả sau khi ban giao sử dụng vẫn có bảo hành về chất lượng công trình). Ban quản lý dã thuê 4 cty tư vấn giám sát thi công chịu trách nhiệm trước BQL và trước pháp luật về công tác giám sát của mình; phân công 4 đ/c kỹ thuật chuyên trách của Ban chịu trách nhiệm theo dõi quản lý các gói thầu xây lắp. Ngoài ra, còn có giám sát cộng đồng của địa phương, giám sát tác giả của tư vấn thiết kế. Thực tế, dây cáp điện CADIVI trúng thầu là đơn vị có thương hiệu, chất lượng số lượng dây đảm bảo; công tơ điện do EMIC trúng thầu là Cty có thương hiệu, chất lượng số lượng đảm bảo và là nhà cung cấp công tơ duy nhất cho các tỉnh tham gia dự án. Các loại vật tư khác, như xà, sứ đưa vảo công trình đảm bảo chất lượng kỹ thuật: Qua kiểm tra thực tế ở các xã Cát Văn (Thanh Chương), Công Thành và Mã Thành (Yên Thành), Hưng Tây (Hưng Nguyên), Nghi Thạch (Nghi Lộc) thấy: Chất lượng cột, móng tốt, một số cột điện bị sứt mẻ, cá biệt có cột lồi lõi thép (như ảnh Nhà báo cung cấp) nhưng số lượng không lớn, nguyên nhân khi cẩu cột vận chuyển, thi công, đập cột để kiểm tra thép nhưng nhà thầu không hàn vá. Riêng tại xã Cát Văn cột điện được đúc tại chỗ (đúng như báo nêu) do mặt bằng không tốt nên có một mặt cột ghồ ghề, hình thức xấu. Tuy nhiên, kiểm tra kích thước, chất lượng sắt, bê tông thấy đảm bảo. Đoàn kiểm tra cũng đã đào xác suất một số móng cột thì thấy đảm bảo kích thước nhưng nhà thầu chưa lót ván cốtpha toàn bộ khi đổ bê tông như yêu cầu thiết kế. Giao Ban quản lý cùng các nhà thầu và nhà tư vấn giám sát đi kiểm tra một lần nữa tất cả các công trình đã bàn giao ở tất cả các địa phương. Yêu cầu nhà thầu phải khắc phục những sự cố, thay thế vật tư kém phẩm chất, hồ sơ hoàn công quyết toán phải tuân thủ các bước theo quy định. Hiện tại BQL đang giữ 10% giá trị hợp đồng, trong đó 5% bảo hành, 5% chờ quyết toán – Sở Công thương sẽ chỉ đạo không thanh toán cho những nhà thầu còn sai sót, không thực hiện các điều khoản hợp đồng đã ký. Ngoài những vấn đề kể trên, ông Hồ Đức Phớc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi Báo NB&CL đăng bài về những khuất tất tại dự án này, tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan anh ninh kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, làm rõ nội dung báo phản ánh. NB&CL NB&CL sẽ tiếp tục đưa tin khi có kết luận của Cơ quan điều tra