Nguyên nhân do các container chất chồng lên nhau từ 3-5 tầng, nên khó hạ để kiểm hóa hàng. Tại các cảng Cát Lái, Bông Sen… hàng vẫn tồn nhiều, chủ yếu là các loại hàng gia công, chế biến