KTĐT - Đầu nhiệm kỳ 2005 - 2010, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng ban của Hà Đông có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên là 85%, cao đẳng trung cấp 12,2%, nhưng đến đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015 con số này đã tương ứng là 94,7% và 6,3%.

Theo đó, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ chủ chốt các phường cũng tăng từ 41% đại học và 42,8% sơ cấp lên 86% trình độ từ đại học trở lên, không còn trình độ sơ cấp. Đây có thể coi là thành tích đáng kể trong công tác cán bộ của quận Hà Đông thời gian qua. Đó là chưa kể quận đã tiến hành nhất thể hóa Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND ở 5 phường, trong đó có 2 nữ, 3 nam, có 4 đồng chí cán bộ trẻ dưới 40 tuổi. Theo Bí thư Quận ủy Hà Đông - Lê Hồng Thăng, để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đề ra, thì bên cạnh việc làm tốt các nhiệm vụ khác, vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức mà trước hết cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ cơ sở đến thành phố là rất cấp thiết. Với vị trí là một quận mới của Thủ đô, Hà Đông cũng đã chọn bước đi, cách làm bài bản nhằm chủ động đáp ứng yêu cầu chất lượng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới. Chính nhờ quyết tâm của Quận ủy, Hà Đông mới cơ bản chuẩn hóa bộ máy cán bộ cấp phường với 86% cán bộ trình độ từ đại học trở lên và trong nhiệm kỳ 2010 - 2015đã đưa vào quy hoạch 46 cán bộ trẻ, cán bộ nữ dưới 35 tuổi. Sự đổi mới trong công tác cán bộ ở Hà Đông còn thể hiện qua việc tổ chức luân chuyển, điều động cán bộ, tạo cơ hội để cán bộ rèn luyện, thử thách nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài. Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XIX vào cuộc sống, Quận ủy đã xây dựng 5 chương trình công tác toàn khóa, trong đó có chương trình "Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và những năm tiếp theo". Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ đã có chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt đương chức và dự nguồn ở quận và phường với nội dung tập trung bồi dưỡng các kỹ năng lãnh đạo quản lý để sẵn sàng chuẩn bị luân chuyển, thay thế cán bộ khi cần thiết. Do có chuẩn bị chu đáo với nguồn dự phòng là những cán bộ trẻ đã giúp cho cấp ủy Hà Đông mạnh dạn đưa ra khỏi vị trí những cán bộ được bổ nhiệm không hoàn thành nhiệm vụ, chuyển công tác khác hoặc không để giữ chức vụ lãnh đạo. Nói như Bí thư Quận ủy Lê Hồng Thăng: Đây cũng là cách tạo thói quen trong suy nghĩ và hành động của cán bộ là quận bổ nhiệm được thì có thể cách chức; vào công chức được thì có thể cho thôi việc. Hay như đối với công chức dự bị, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì không ra quyết định công nhận; công chức không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liền thì miễn nhiệm, tự liên hệ công tác. Đồng thời, những cán bộ trong quá trình công tác thể hiện được năng lực, phẩm chất thì bổ nhiệm vượt cấp. Hà Anh