Vào đến Nậm Ban, từ người già cho đến trẻ khi hỏi tới lịch sử vùng đất, ai cũng nhắc tới Lý Pơ Gia. Chính Pơ Gia, người tộc trưởng kiệt xuất, đã đưa người Mảng thoát khỏi địa vị làm "cua nhông", "cua nhốc" (làm nô lệ) cho quan Mường...