Theo Công ty phân tích, dự báo thị trường nông sản Agromonitor, giá đường tinh luyện (RE) trong tuần qua giảm ở hầu hết các thị trường với mức giảm trung bình khoảng 5.000 đồng/kg.

Tại Hà Nội, giá đường RE đang ở mức 23.500 đồng/kg, tương đương với thị trường Thành phố Hồ Chí Minh; tại Cần Thơ là 22.500 đồng/kg trong khi tại Đà Nẵng mức giá khá cao 24.500 đồng/kg.

Giá đường bán buôn tại các nhà máy mới đi vào sản xuất lẫn đường tồn kho của niên vụ cũ, giảm từ 16.000 đồng xuống còn 15.000 đồng/kg./.

Đỗ Huyền (TTXVN)