Hơn 346 tỷ đồng (khoảng 15,4 triệu euro) là tổng vốn đầu tư của hợp phần xử lý chất thải rắn tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2013.

Trong số này, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA của Ngân hàng tái thiết KfW - Cộng hòa Liên bang Đức là 224,7 tỷ đồng, tương đương gần 10 triệu euro, chiếm 70% chi phí đầu tư. Vốn đối ứng trong nước của Chính phủ Việt Nam là gần 121,7 tỷ đồng (5,4 triệu euro), chiếm 30% chi phí đầu tư theo cam kết. Hợp phần được xây dựng trên diện tích 32ha với khu xử lý chất thải rắn theo công nghệ cơ học kết hợp sinh học, công suất 300 tấn rác/ngày vào năm 2013 và đạt 450 tấn rác/ngày vào năm 2032. Tỷ lệ chất thải rắn sau xử lý để chôn lấp không vượt quá 15% tổng lượng chất thải rắn thu gom. Hiện tại, khoảng 75% lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đang được Công ty môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh thu gom, vận chuyển, xử lý tại bãi chôn lấp chất thải Đồng Ngo. Tuy nhiên, bãi rác này đã quá tải, phải đóng cửa trong năm 2009. (Theo TTXVN)