Bãi rác lộ thiên là nỗi nhức nhối, bài toán khó giải đối với chính quyền nhiều đô thị trên cả nước hiện nay. Sự ô nhiễm không khí, ảnh hưởng xấu đến nguồn nước ngầm bắt nguồn từ các bãi rác lộ thiên khổng lồ này.