Tamtay ấn định ngày ra mắt chính thức game Võ Tướng vào 10h ngày mai 13/11 với tên phiên bản Danh Tướng Mỹ Nhân.

Theo NPH, Vip Code Bạch Kim Lễ Bao trị giá 200.000 đồng (tổng số lượng chỉ có 1000 code giành cho game thủ đặc biệt).

Nội dung gói quà:

- 30,000 Đồng

- Cam Sắc Tẩy Luyện Thạch X1

- Bạo Kích Thạch Cấp 3 X1

- Cao Cấp Thăng Tinh Thạch X3

Wow! Bạn nhận được một code hỗ trợ chơi game miễn phí
Hãy đăng ký ngay hôm nay!

Đăng nhập

Click để nhận quà !

Game Thủ.net