9 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 28.468 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, LNTT tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 2.012 tỷ đồng.

FPT bao lai hon 2.000 ty dong sau 9 thang, tang 5% so voi cung ky - Anh 1

Thông tin từ CTCP FPT cho biết, kết thúc quý III/2016, công ty đạt doanh thu 10.650 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 754 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 667 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 22% và 29% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý III, khối công nghệ đã ghi nhận doanh thu 2.697 tỷ đồng, tăng 23% và lợi nhuận trước thuế (LNTT) 292 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2015. Khối viễn thông, nhờ chi phí quang hóa giảm dần theo thời gian, đã ghi nhận LNTT 320 tỷ đồng, tăng 18%. Doanh thu khối Viễn thông đạt 1.744 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ.

9 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 28.468 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, LNTT tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 2.012 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.744 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.330 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.900 đồng sau 9 tháng, tăng 4% so với 9 tháng năm 2015.

Về mảng toàn cầu hóa, sau 9 tháng, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận 4.169 tỷ đồng doanh thu, tăng 27% và 604 tỷ đồng LNTT, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Không đề cập con số cụ thể, nhưng FPT cho biết, lĩnh vực Bán lẻ sản phẩm công nghệ số trong 9 tháng đầu năm có doanh thu tăng trưởng 32% và LNTT tăng trưởng 44%. Trong đó, thương mại điện tử tăng trưởng 97% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 11,2% doanh thu bán lẻ. Lĩnh vực bán lẻ hiện đang vận hành hơn 350 cửa hàng trên phạm vi toàn quốc.

Trần Thúy