Ca khúc vừa xuất hiện đã trở thành hiện tượng trên các bảng xếp hạng thời đó.

Ngân Giang