Với mối liên kết với bộ phim huyền thoại Harry Potter, Fantastic Beasts được kì vọng sẽ gây nên cơn sốt khắp thế giới.