Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/12/2016.

Ngày 22/12/2016 tới đây, CTCP Đường KonTum (mã KTS - HNX) sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 08/12/2016 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/12/2016.

Mới đây, KTS đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD và BCTC năm 2016 đã được kiểm toán để trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2016 với các chỉ tiêu như tổng doanh thu dự kiến đạt hơn 201 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là hơn 33 tỷ đồng. Mức cổ tức dự kiến cho niên độ tài chính 2016 là 40%.

HĐQT của KTS cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 - 2017 để trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2016 với tổng doanh thu dự kiến đạt 272,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 15,9 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức vào khoảng 15 - 20%.

Trong vòng 1 tháng quá, giá cổ phiếu KTS dao động ở mức 48.300 đồng/CP - 52.900 đồng/CP.

Duong KonTum: 8/12 DKCC tra co tuc bang tien nam 2016, ty le 40% - Anh 1