Thời gian qua, cây cau đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cho người dân ở 3 huyện phía bắc tỉnh là An Lão, Hoài Ân và Hoài Nhơn (Bình Định). Không nói đâu xa, chỉ mới năm ngoái, giá cau trái thương lái mua tại vườn còn ở mức 7.000 đồng/kg.