24H.COM.VN - Cứ bảo là phụ nữ hồ đồ. Họ chỉ hồ đồ tùy lúc thôi, trường hợp này thì hoàn toàn không.