GD&TĐ - Thầy Lâm Trường Khánh (Trường THPT Đoàn Văn Tố, Sóc Trăng) cho biết: Trước những thay đổi trong đề thi Toán THPT quốc gia, tổ Toán Trường THPT Đoàn Văn Tố đã điều chỉnh phương pháp dạy học nhằm chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho học sinh.

Khi phân tích đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT, thầy Khánh cho biết, chương nguyên hàm, tích phân và ứng dụng có 7 câu. Trong đó một số câu có thể giải bằng máy tính Casio.

Dưới đây là chia sẻ của thầy Lâm Trường Khánh về phương pháp các giáo viên tổ Toán Trường THPT Đoàn Văn Tố, thực hiện giải Toán bằng máy tính cầm tay thông qua chủ đề, nguyên hàm, tích phân và ứng dụng rút ra từ thực tế giảng dạy.

Dạng 1: Cho hàm số f(x) và các hàm số F i (x), hãy xác định một trong các hàm số F i (x) là một nguyên hàm của hàm số f(x).

Cú pháp trên máy tính casio:

Dung may tinh cam tay giai toan nguyen ham, tich phan va ung dung - Anh 1

Trong đó: f là hàm số cần xác định nguyên hàm. Fi(x) là các phương án đã cho.

Biến A được nhập từ bàn phím để kiểm tra, A là hằng số thỏa mãn tập xác định và có giá trị nhỏ.

Nếu kết quả cho ít nhất một giá trị khác 0 thì loại phương án đó.

Nếu kết quả luôn cho giá trị bằng 0 với một dãy giá trị của A thì chọn phương án đó.

Chú ý: để dễ đọc kết quả ta nên chọn máy tính ở chế độ fix - 9 (shift-mod-6-9).

Ví dụ: Đề thi minh họa câu 23:

Dung may tinh cam tay giai toan nguyen ham, tich phan va ung dung - Anh 2

Dạng 2: Cho hàm số f(x) và các hàm số F i (x), hãy xác định một trong các hàm số F i (x) là một nguyên hàm của hàm số f(x), sao cho F(x 0 ) = C

Cú pháp trên máy tính Casio:

Dung may tinh cam tay giai toan nguyen ham, tich phan va ung dung - Anh 3

Trong đó: x 0 và C là những hằng số cho trước.

Ví dụ:

Dung may tinh cam tay giai toan nguyen ham, tich phan va ung dung - Anh 4

Dạng 3: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a;b]. Hãy xác định tích phân của hàm số y = f(x) trên đoạn [a;b].

Cú pháp trên máy tính Casio:

Dung may tinh cam tay giai toan nguyen ham, tich phan va ung dung - Anh 5

Ví dụ 1: Đề thi minh họa câu 25:

Dung may tinh cam tay giai toan nguyen ham, tich phan va ung dung - Anh 6

Ví dụ 2: Đề thi minh họa câu 26:

Dung may tinh cam tay giai toan nguyen ham, tich phan va ung dung - Anh 7

Ví dụ 3:

Dung may tinh cam tay giai toan nguyen ham, tich phan va ung dung - Anh 8

Ví dụ 4:

Dung may tinh cam tay giai toan nguyen ham, tich phan va ung dung - Anh 9

Dạng 4: Ứng dụng của tích phân trong hình học

- Cho (H) là hình phẳng được giới hạn bởi y = f(x); y = 0; x = a; x = b.

Dung may tinh cam tay giai toan nguyen ham, tich phan va ung dung - Anh 10

- Cho (H) là hình phẳng được giới hạn bởi y = f(x); y = g(x).

Dung may tinh cam tay giai toan nguyen ham, tich phan va ung dung - Anh 11

Ví dụ: Đề thi minh họa câu 27:

Dung may tinh cam tay giai toan nguyen ham, tich phan va ung dung - Anh 12

Ví dụ: Đề thi minh họa câu 28:

Dung may tinh cam tay giai toan nguyen ham, tich phan va ung dung - Anh 13