Hanoinet - Đó là nhận xét của các trưởng đoàn sau gần một tháng tiến hành kiểm tra, đôn đốc tình hình thi hành Luật Đất đai (từ 1/10 - 31/10 ) tại 16 tỉnh, thành phố.