Một cô gái chạy thục mạng sau khi chọc giận chú gà đầy giận dữ này