Mặc dù tay trái vẽ chân dung của người đàn ông, tay phải vẽ chân dung người phụ nữ nhưng chàng họa sĩ trẻ không hề bị gượng hay nao núng.

Video: Chàng trai dùng 2 tay vẽ cùng lúc 2 bức tranh khác nhau: