(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức dạy nghề áp dụng đối với nhà giáo dạy nghề đang giảng dạy tại các cơ sở dạy nghề công lập. Tiêu chuẩn này là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức dạy nghề làm việc trong các cơ sở dạy nghề công lập.

Theo đó, dự thảo quy định cụ thể tiêu chuẩn về chức trách, nhiệm vụ, năng lực và trình độ đối với 4 ngạch viên chức giảng viên dạy nghề (gồm: Giảng viên cao cấp dạy nghề, Giảng viên chính dạy nghề, Giảng viên dạy nghề, Giảng viên cao đẳng dạy nghề) và 4 ngạch viên chức giáo viên dạy nghề (gồm: Giáo viên chính dạy nghề, Giáo viên dạy nghề, Giáo viên cao đẳng dạy nghề và Giáo viên trung cấp dạy nghề).

Cụ thể, về nhiệm vụ, dự thảo quy định viên chức làm công tác giảng dạy phải đáp ứng các yêu cầu chung như: kỹ năng giảng dạy nghiệp vụ, giáo dục đạo đức, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật,... Về năng lực, phải có kiến thức hiểu biết về chương trình, kế hoạch đào tạo, kỹ năng nghề nghiệp, tổ chức quản lý,... Về trình độ phải có bằng cấp, tiêu chuẩn bậc thợ, chứng chỉ sư phạm,...

Ví dụ: giảng viên cao cấp dạy nghề là viên chức chuyên môn đảm nhiệm vai trò chủ trì, chỉ đạo và thực hiện giảng dạy trình độ cao đẳng nghề; nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong trường cao đẳng nghề.

Giảng viên cao cấp dạy nghề phải có khả năng thực hiện được 12 nhiệm vụ như: Giảng dạy mô-đun, môn học được phân công đạt yêu cầu về mục tiêu, nội dung, kỹ năng, phương pháp, có chất lượng tốt. Chủ trì tổ chức bồi dưỡng, luyện kỹ năng nghề cho sinh viên giỏi tham gia Hội thi tay nghề quốc gia, Hội thi tay nghề ASEAN, Hội thi tay nghề Thế giới. Chủ trì thiết kế, cải tiến, chế tạo trang thiết bị, phương tiện dạy học, xây dựng phòng học chuyên môn...

Để thực hiện được các nhiệm vụ được giao, giảng viên cao cấp phải đảm bảo 6 tiêu chuẩn về năng lực: Nắm vững mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo và kiến thức của nghề được phân công giảng dạy. Đồng thời phải có hiểu biết sâu rộng về tổ chức quản lý đào tạo và sản xuất, những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới của nghề, và có khả năng thực hiện thành thạo các kỹ năng của nghề được phân công giảng dạy. Cũng như, biết tổ chức quản lý đào tạo, lao động sản xuất, dịch vụ nghề được phân công giảng dạy...

Về trình độ chuyên môn giảng viên cao cấp phải có bằng thạc sĩ và là nghệ nhân, người có tay nghề bậc 6/7, 5/6 hoặc tương đương trở lên; có chứng chỉ sư phạm dạy nghề cho giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề hoặc tương đương; có đề tài nghiên cứu hoặc công trình khoa học cấp ngành được công nhận và áp dụng có hiệu quả....

Trần Mạnh