Đó là con số được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) LĐLĐ huyện Gia Lâm lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2013- 2018) vừa được tổ chức mới đây. Ông Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các ủy viên BCH LĐLĐ huyện Gia Lâm đã nghe, thảo luận và thông qua các dự thảo báo cáo: dự thảo báo cáo sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện Gia Lâm 6 tháng đầu năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; dự thảo báo cáo kết quả hoạt động UBKT công đoàn 6 tháng đầu năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; dự thảo báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2013- 2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018- 2023 và thông qua danh sách CĐCS tạm ngừng hoạt động năm 2017.

Du kien 199 dai bieu chinh thuc du Dai hoi CD huyen Gia Lam lan thu X - Anh 1

Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Tuấn Khanh chủ trì hội nghị

Đặc biệt, các ủy viên BCH LĐLĐ huyện Gia Lâm đã dành nhiều thời gian bàn bạc và thông qua các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp gồm: Công bố Quyết định phân công tổ công tác chỉ đạo Đại hội công đoàn các trường học; Dự kiến số lượng, cơ cấu đại biểu dự Đại hội công đoàn huyện Gia Lâm lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Thông qua dự kiến số lượng, cơ cấu Ban chấp hành, UBKT LĐLĐ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Lấy phiếu giới thiệu nhân sự BCH khóa X nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, BCH LĐLĐ huyện Gia Lâm đã dự kiến số lượng, cơ cấu đại biểu dự Đại hội công đoàn huyện Gia Lâm lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 199 đại biểu ( trong đó 21 đại biểu đương nhiên, 05 đại biểu chỉ định, 173 đại biểu bầu); dự kiến số lượng, cơ cấu BCH LĐLĐ huyện khóa X nhiệm kỳ 2018- 2023 từ 21 đến 23 đồng chí; dự kiến UBKT LĐLĐ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 05 đồng chí.

BCH giao cho Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tiếp tục từng bước hoàn thiện báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2013- 2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018- 2023; thực hiện các bước giới thiệu nhân sự, xây dựng đề án nhân sự BCH, UBKT LĐLĐ huyện khóa X và ra quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018- 2023 theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Phạm Diệp