Sàn thương mại điện tử Vật giá cho biết sẽ nhận đầu tư hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp, công ty có ý tưởng, sản phẩm, giải pháp… mới thuộc lĩnh vực thương mại điện tử hoặc Internet nói chung với mức đầu tư tối đa có thể lên tới 1 triệu USD/dự án.

Sàn thương mại điện tử Vật giá cho biết sẽ nhận đầu tư hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp, công ty có ý tưởng, sản phẩm, giải pháp… mới thuộc lĩnh vực thương mại điện tử hoặc Internet nói chung với mức đầu tư tối đa có thể lên tới 1 triệu USD/dự án.

Dự án “Vatgia.com nâng tầm sáng tạo Việt” được Vật giá triển khai nhằm hỗ trợ những ai đang phải đau đầu về vốn hay hoạch định các dự án tiềm năng một cách khả thi và năng lực ứng dụng thực tế tốt nhất. Trong khoảng thời gian 2-3 năm tới, Vật Giá sẽ tập trung tài trợ các dự án TMĐT/Internet hoặc các dự án như logistic, thanh toán off-line.

Nếu thành công trong việc được xét duyệt, chủ dự án sẽ được tư vấn và đào tạo bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm thuộc các lĩnh vực quản lý kinh doanh, công nghệ thông tin, marketing tại Vật Giá nhằm hoàn thiện ý tưởng của mình.

Tác giả các ý tưởng hay sẽ được hỗ trợ để phát triển từ ý tưởng kinh doanh thành dự án kinh doanh. Các dự án kinh doanh này sẽ được xét duyệt bởi hội đồng thẩm định và nếu có tiềm năng tốt hoàn toàn có thể được đầu tư hàng tỷ đồng.

Hiện đã có hơn vài trăm hồ sơ gửi tham gia trong đó có 15 dự án rất tiềm năng đang trong quá trình đàm phán, 5 dự án đã được đầu tư đi vào hoạt động. Các hồ sơ mới vẫn có thể tham gia xin đầu tư.

Các dự án mong muốn nhận được đầu tư theo Vật giá cần phải đạt tối thiểu 3 tiêu chí: các dự án, ý tưởng về công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu xã hội, giúp cho cuộc sống tốt hơn, có đội ngũ nhân lực kỹ thuật, quyết tâm phát triển lâu dài cùng với dự án, khả thi về mặt kinh tế hay nói cách khác có khả năng sinh ra lợi nhuận.

TH