Theo công bố từ Tổng CTCP Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí (HOSE: DPM), công ty ước kết quả năm 2012 với doanh thu hợp nhất 13,590 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 3,500 tỷ đồng, vượt 75% so với kế hoạch (2,000 tỷ đồng) và tỷ lệ chia cổ tức 45%.

Được biết, trong năm 2013, Tổng công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 10,710 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2,120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,915 tỷ đồng và dự kiến nộp ngân sách Nhà nước 330 tỷ đồng.