GD&TĐ -Trong chương trình năm học 2016-2017, Sở GD&ĐT Phú Yên triển khai một số cuộc thi, hội thi, hội thao của Ngành để góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

Dong vien khuyen khich hoc sinh tham gia cac cuoc thi, hoi thi, hoi thao - Anh 1

Sở GD&ĐT lưu ý, các đơn vị khi tổ chức, tham gia cần thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế, trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, dành thời gian cho học sinh học tập chính khóa.

Do vậy, các đơn vị cần phải có kế hoạch tổ chức chu đáo, đa dạng đối tượng, không lấy kết quả để xếp loại thi đua, hạnh kiểm.

Tuy nhiên, để động viên kịp thời, các trường học cần có điểm khuyến khích, điểm thay thế cho học sinh tương ứng với thời điểm kiểm tra thường xuyên, định kì từng môn học trên lớp.