Người lao động phải đóng Bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Tôi làm việc ở công ty A từ tháng 3-2007. Công ty đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho tôi từ đó cho đến nay. Tôi dự sinh vào tháng 12-2010 nhưng hết tháng 6 tôi sẽ nghỉ việc để chuyển sang làm cho công ty B (vừa thành lập nên chưa đóng BHXH cho nhân viên). Được biết theo quy định tại Điều 28 Luật BHXH thì lao động nữ được hưởng toàn bộ chế độ thai sản khi đã đóng BHXH đủ 6 tháng trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con. Xin hỏi trường hợp của tôi nếu bị gián đoạn đóng BHXH thì có được hưởng chế độ này? Trả lời bạn Nguyễn Thị Phin (Hà Nội), Hoàng Thị Ngân (Đà Nẵng) và một số bạn có thư yêu cầu. Pháp luật BHXH chỉ quy định để được hưởng chế độ thai sản, người lao động phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Vì vậy, nếu đã đóng BHXH từ tháng 3-2007 đến tháng 6-2010 (và không tiếp tục đóng BHXH), bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản nếu sinh con vào khoảng thời gian từ trước tháng 1-2011. Trường hợp sinh con từ tháng 1-2011 trở đi, bạn sẽ không đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Lưu ý với bạn là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc không phân biệt người sử dụng lao động là công ty mới thành lập hay đã thành lập nên bạn có quyền yêu cầu công ty mới phải tiến hành thủ tục để được tham gia BHXH bắt buộc nếu làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ có thời hạn từ ba tháng trở lên. B.Đ