Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, UBND huyện Đông Anh vừa có Văn bản số 963/UBND-TNMT gửi Báo Thanh tra thông tin về kết quả xử lý vi phạm trong sử dụng đất đai tại xã Nam Hồng.

Theo đó, vi phạm của Bảo Yến Bus đã được xử lý dứt điểm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Theo Văn bản số 963, sau khi Báo Thanh tra phản ánh, UBND huyện Đông Anh đã có báo cáo gửi Chủ tịch UBND thành phố về xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng của Bảo Yến Bus tại thôn Đìa, xã Nam Hồng.

UBND huyện Đông Anh chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Nam Hồng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xây dựng phương án cưỡng chế theo quy định.

UBND huyện Đông Anh đã phê duyệt Phương án Cưỡng chế của UBND xã Nam Hồng và chỉ đạo các phòng, ban liên quan tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng của Bảo Yến Bus và cá nhân bà Lê Thị Xuân.

Sau khi hoàn thành việc tổ chức xử lý cưỡng chế vi phạm, UBND xã Nam Hồng đã áp dụng các biện pháp quản lý theo thẩm quyền để chống tái vi phạm của Bảo Yến Bus theo quy định.

Hoàng Long